top of page

Ergotherapie Bodegraven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64362175

Bank IBAN: NL 74 KNAB 0767 4122 30 t.n.v. Ergotherapie Bodegraven

AGB code praktijk 8805 1609

 

Kwaliteit

 

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 79901609190

Ergotherapie Bodegraven
Ergotherapie Bodegraven
Klachtenprocedure

Er wordt alles aan gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, kunt u dit zo snel mogelijk met mij bespreken. Komen wij er samen niet uit dan verwijs ik u naar de klachtenprocedure.  Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u hierover uitgebreide informatie en een patiënten folder.

 

 

Logo Ergotherapie Bodegraven

Maatwerk in zelfstandigheid 

bottom of page