Uw ergotherapeut

 

Elsbeth Rolloos werkt als ergotherapeut bij Ergotherapie Bodegraven.

Zij werkt sinds 1998 als ergotherapeut in een revalidatiecentrum waar zij vooral heeft gewerkt met mensen met neurologische aandoeningen (CVA, Parkinson) en chronische aandoeningen (reuma, chronische pijn, chronische vermoeidheid).

 

Certificaties

 

Voor de volgende ergotherapeutische meetinstrumenten is Elsbeth Rolloos gecertificeerd:

 

 

 

PRPP: instrument dat gebruikt wordt om een sterkte/zwakte analyse te maken van de cognitie tijdens het uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten. Dit instrument maakt  gedetailleerd inzichtelijk waarom het fout gaat tijdens een activiteit en biedt richting aan de behandelmogelijkheden.

 

Het PRPP Systeem is bedoeld voor volwassenen en kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse of minder vaak voorkomende taken. Het is geschikt voor volwassenen en kinderen van elk geslacht en met iedere culturele achtergrond. Het wordt in verschillende situaties gebruikt waarin kinderen of volwassenen dagelijkse routines en taken uitvoeren (thuis, in een ziekenhuis, op school of op het werk).

 

Kwaliteit

 

Ergotherapie Bodegraven vindt het belangrijk om de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden aan haar cliënten.

 

Elsbeth Rolloos heeft een vierjarige HBO-opleiding ergotherapie afgesloten. Daarnaast is zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de vakvereniging Ergotherapie Nederland.

 

Registratienummer: 79901609190

 

 

 

 

 

A-one:  De ergotherapeut krijgt aan de hand van een ADL-observatie (wassen, aankleden, transfers en verplaatsen, eten en drinken en communiceren) inzicht in het niveau van zelfstandig functioneren en de hieraan gerelateerde gedragsneurologische stoornissen, hetgeen een aanwijzing vormt voor het behandelplan. Tevens is het mogelijk om via herhaalde meting verandering in functioneren vast te leggen.

 

Voor wie is de A-one bedoeld: de A-one is bruikbaar bij patiënten van 16 jaar of ouder met corticaal letsel, die niet zelfstandig functioneren ten aanzien van primaire activiteiten van het dagelijks leven (ADL). 

 

AMPS: De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg taken kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen efficiënt en veilig gebeurd en of de persoon dit zelfstandig kan. Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke motorische en procesvaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken.

 

Voor wie is de AMPS bedoeld: de AMPS kan afgenomen worden bij personen waarbij men problemen vermoedt of constateert bij het uitvoeren van alledaagse taken. De AMPS is geschikt voor alle leeftijden vanaf ± 4 jaar, ongeacht de diagnose. De AMPS meet immers de gevolgen die een persoon ondervindt van zijn aandoening in het handelen van alledag. Voorwaarde is wel dat de cliënten bereid moeten zijn om huishoudelijke en/of zelfzorgtaken uit te voeren.

 

 

COPM: Interview om uw wensen inzichtelijk te krijgen en doelen op te stellen voor de behandeling.      .                                                

 

Maatwerk in zelfstandigheid 

Bel, app of sms naar: 06 - 214 22 391

Website door: rvwebdiensten.nl